Escola de Música

Audició de Fi de Curs 2023-24 15 de juny 19:00 h

Audició dels alumnes de Jardí Musical I, II i II

Banda Infantil + alumnes de piano i guitarra

Banda Juvenil + alumnes de iano, guitarra i cant