Agrupació Artística Musical

Concert campanya Intercanvis Musicals 2019 20 September

Programa:

Banda Juvenil - U. M. Tàrbena

Director: Javier Pinto

Banda Juvenil – A. A. M. Dénia

Director: Javier Pinto

Ambas agrupaciones Juntas