Escola de Música

Matricula Escola Curs 2024-25 27 May

Alumnes de l'escola

  1. Bressol musical (2021-2024) i Jardí Musical (2018-2020): Del 27 al 31 de maig per Inika (l'app de l'escola). Si vols canviar el dia assignat en l'app, els dies 3,4 i 5  de juny en secretaria.
  2. Primer de Llenguatge Musical + Instrument: Dia 18, 19 de juny
  3. Segón Llenguatge Musical + Instrument: 24,25 de juny
  4. Tercer:  dia 26,27  de juny
  5. Quart i Preparació acces Professional Conservatori: 28  de juny
  6. Alumnes adults de solfeig i alumnes que unicament fan instrument: a partir del dia 1  de julio

Nou alumnat: Del 8 de juliol al 12  de juliol i a partir de l'1 de setembre

     Horaris: juny: 10:00h a 13:00h / 16:30h a 19:30h 

                 juliol / setembre : 10:00h a 14:00h