Agrupació Artística Musical

Matrícula Escola de Música Manuel Lattur Curs 2019-20 06 May

MATRÍCULA PER AL CURS 2020-21

DEGUT A LA SITUACIÓ ACTUAL LA MATRÍCULA  PER AL PROPER CURS ES FARÀ A PARTIR DEL MES DE JULIOL. 

ESTEM A L'ESPERA DEL PROTOCOL DE SEGURETAT QUE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I SANITAT APORTARÀ A LES ESCOLES DE MÚSICA PER GARANTIR TOTA LA SEGURETAT DE L'ALUMNAT I PERSONAL DEL CENTRE.

EN AQUESTS MOMENTS AIXÓ ES EL MÉS IMPORTAT.

ELS DIES DE MATRICULA AIXÍ COM ELS HORARIS  I FULLS D'INSCRIPCIÓ ELS TINDREU EN AQUEST APARTAT ABANS DE JULIOL.

ATENTAMENT.

ESCOLA DE MÚSICA MANUEL LATTUR.