Josep Pastor es el nou president de l'Agrupació Artística Musical

Com marquen els estatuts, cada cinc anys es el moment de realitzar la elecció de nou president.
Josep Pastor va ser l'únic en presentar-se per subtituir a Josep Vicent Bonet.
La nova Junta directiva esta formada per:
President: Josep Pastor Albi
Vice-president: Robert Frau
Secretari: Josep Vicent Bonet
Tressorera: Nuria Araque
Vocals:
Henar Delgado
Jose Ramón Ivars
Ana Ivars
Juan José Perez
Juani Molinillo
Vicent Grimalt
Aurelio Garcia
Angel Llorens
Vidal Ruiz