Llenguatge Musical i Instruments

L'objectiu de les classes de llenguatge musical són adquirir els coneixements de llenguatge musical necessaris dins de les exigències del nivell, per tal de poder aplicar-ho en la pràctica del seu instrument i així poder formar part dels diferents grups musicals de l’escola (banda Infantil, Juvenil, Grup Instrumental d’adults...) o únicament gaudir tocant sol.  

Hi ha classes de llenguatge musical per a xiquets i per adults. A més de que canvia el horari per tal d’adaptar-se a la jornada laboral, el temari varia i a més els grups d’adults no fan exàmens.   Les classes de llenguatge musical tenen una durada de 90 minuts, una vegada per setmana. 

No s’utilitza un llibre  editat per una editorial. Els professors han seleccionat el temari que ells consideren necessari per a cada curs i han el.laborat el material que l’escola prepara i entrega al alumnes. D’esta manera permet any rere any anar revisant i millorant-lo. 

Els instruments que s'imparteixen classes són: Saxo, flauta, clarinet, oboè, fagot, trompa, tuba, bombardí, trombó, trompeta, percussió, piano, guitarra, xel.lo, dolçaina.