Música en Culla

Jornades amb Paola Anselmi

Assistent: Bianca Albezzano

"MUSICA IN CULLA" és una metodologia educativa relativa a l'aprenentatge musical motriu - expressiu dels xiquets en l'etapa neonatal i preescolar. Educació musical per a la primera infància on la paraula clau sempre és "EL JOC"

Objectius:

Es donaran resposta a aquestes i altres preguntes que ronden la ment dels qui treballen amb xiquets:

  • Quines habilitats ha de tenir un educador musical?
  • Per què i com viure la música en aquest grup d'edat?
  • Com captar, enfortir, transformar i compartir la producció musical espontània del xiquet?
  • Com ajudar els adults a transformar l'experiència musical en una bona pràctica diària?

Continguts:

Jocs d'escolta (auditiva, corporal directa, corporal indirecta, visual) i experiències sobre els paràmetres expressius (síl·laba neutra, llenguatge, respiració, implicació corporal, qualitat del so); jocs motors construïts sobre els moviments més estimats pels xiquets, jocs tradicionals, jocs amb objectes manipulables i activitats basades en la varietat i complexitat dels estímuls musicals, segons la metodologia Musica in Culla.

El seminari fa ús de metodologies integrades (Orff/Schulwerk - Musica in Culla - Music Learning Theory), estructurades en aplicacions didàctic-pedagògiques que seran discutides i relacionades amb experiències viscudes.Es realitzarà una pràctica amb xiquets/es d'1 h.

CERTIFICAT PER LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ per a docents i personal de l'art. 4 Ordre 65/2012: docents en actiu en escola pública o concertada de la Comunitat Valenciana. Els assistents que no complisquen aquest requisit rebran un certificat d'ESCOLA DE MÚSICA MANUEL LATTUR.

Inscripcions

Col·laboradors

Veure tots